Kvalitet och miljö
- en självklarhet

För oss är kvalitets- och miljöfrågor en viktig och naturlig del av varje verksamhet. Sedan 2007 är vi certifierade både inom kvalitet och miljö, ISO9001:2008 och ISO14001:2004. Vi tror på och jobbar för en hållbar utveckling i våra projekt men även internt. Eftersom vi har verksamheter både inom verkstadsindustrin och byggindustrin kan vi systematiskt överföra erfarenheter och kunskaper inte bara inom, utan även mellan våra affärsområden.

För att säkerställa kvalitén jobbar vi genom standardiserat arbetssätt i det vardagliga arbetet. Genom ett tydligt ledningssystem leder och följer vi upp arbetet. Via vår dagliga styrning får vi naturliga avstämningar som uppmärksammar eventuella risker och problem. Vi lägger stort fokus på ständiga förbättringar i det dagliga arbetet för att garantera ett kontinuerligt arbete för verksamhetsutvecklingen. Vi vill göra skillnad och jobbar mot att hålla världsklass.

/