Ett Logistikcenter effektiviserar er process

Ett bygglogistikcenter ger ett byggprojekt stora fördelar. Det ger en ökad och mer detaljerad leveranssäkerhet, samtidigt som det gör projektet mer kostnadseffektivt i slutändan.
Med ett mellanlagrat byggmaterial kan vi kita och samlasta aktuellt byggmaterial direkt till byggarbetaren, vilket minimerar projektets svinn och snickaren kan fokusera på byggproduktionen istället för att leta efter och bära material. Vi ser helt enkelt till att rätt material är på rätt plats i rätt tid, Just-in-time!
Nyttjandet av ett logistikcenter bidrar också till att skapa mer utrymme på arbetsplatsen med mindre transporter inom byggområdet. Det resulterar i en säkrare arbetsmiljö och mindre arbetsolyckor. Minskat buller ger även ökad trivsel. En minimering av tunga transporter reducerar CO2-utsläppen avsevärt och den yttre påverkan i staden blir minimal. Behöver vi säga mer?

Bygglogistikcenter - Framtidens sätt att bygga för en ökad hållbar utveckling.

Så fungerar vår logistikterminal

Bygglogistiken samordnas från vårt Servicecenter. Där tar vi emot transporter, lagerhåller, sampackar efter order och samlastar för att minimera transporter in till byggarbetsplatsen. Vår slingbil transporterar och vi bär in aktuellt material till rätt plats. Självklar tar vi med eventuella returer från byggprojektet och vi sköter även er avfallshantering för leverans till återvinningscentral. I vårt system Serviplan har du full kontroll på aktuell lagerstatus och kan lätt göra bokningar vid behov.

/