Bygglogistik som stärker ditt byggprojekt

Vi har bestämt oss för att stärka våra kunders konkurrenskraft på marknaden. Det gör vi genom att identifiera möjligheterna i att utveckla bygglogistiken. Möjligheter vi verkställer och implanterar i våra kunders byggprojekt. Effektiva och smarta kundanpassade servicetjänster som paketerats efter varje kunds unika behov. Tjänster som är utformade för att uppnå identifierade positiva effekter som stärker byggprojektet. Det kan t ex vara en tryggare leveransprecision, kostnadsbesparingar eller kanske kortare ledtider? Positiva effekter som även frigör resurser i projektet!

Läs mer nedan hur våra tjänster kan påverka ert byggprojekt.

Hållbarhetskalkylator
Testa potentialen för ditt projekt
Ange producerad yta kvm:
Välj plats
 • Reducerade logistikkostnader
  Vår bygglogistiklösning skapar struktur och tydlighet vilket gör byggprojektet mer tidseffektivt och ökar samtidigt produktionstakten. Det leder till resursbesparingar som självklart påverkar byggprojektets totalkostnad. Vi minimerar svinnet vilket sparar er onödiga materialkostnader och ytterligare hantering av administration och inköp. Fler delar av bygglogistiken påverkar byggets totalkostnad. Har du råd att inte utveckla logistiken?
 • Standardiserade arbetsmetoder
  Eftersom vi vill effektivisera era materialflöden optimalt utvecklar vi standardiserade arbetsmetoder och synergieffekter. Det ger en tydlig struktur och naturliga flöden som ökar leveranssäkerheten och tryggheten för er byggproduktion. Det skapar även en säkrare arbetsplats.
 • Effektivare materialflöde
  Vi arbetar konstant efter att göra våra kunders byggprojekt mer tidseffektiva med kortare ledtider. Ett arbete som resulterar i ett effektivare materialflöde som ökar byggets produktionspuls.
 • Trygghet och kontroll
  Få kontroll på ditt gods genom att låta oss ansvara för bygglogistiken! Det ger er större trygghet i byggprojekt. Vi tar ansvar för gods, passage, materialflöden och leveranser vilket ger er en bekymmerfrihet och större kontroll. Genom en kontaktväg kan ni få tydliga underlag på lagerstatus, materialposition, beräknade leveranser osv. En trygg partner helt enkelt.
 • En starkare hållbar utveckling
  Vi tror på en hållbar utveckling och det jobbar vi för. Med vår logistiklösning minimerar vi antalet transporter vilket minskar byggprojektets totala koldioxidutsläpp. Avfallshanteringen tar vi på fullaste allvar. Genom vår bygglogistiklösning minimerar vi svinnet och skapar förutsättningar för en tryggare arbetsplats.
 • Ökad säkerhet
  Genom att frigöra ytor, minimera transporter in på byggområdet och utveckla standardiserade arbetsmetoder skapar vi en trevligare och säkrare arbetsmiljö. Olycksrisken och bullernivån minskar, vilket leder till ökad trivsel.
 • Optimerade lagerytor
  Vårt arbete resulterar ofta i optimerade lagerytor, framförallt på byggarbetsplatsen. Det frigör golvytor, vilket ökar byggarbetsplatsens säkerhet för alla medarbetare.
 • Ökad kompetens
  Ni är experter på era projekt och byggproduktioner, vi är specialister på bygglogistik. Genom att samarbeta med oss ökar ni er kompetens inom området för att effektivisera byggprojektet. Det frigör tid i er verksamhet så ert företag kan fokusera och utveckla en bättre kvalité i ert byggprojekt.

Hitta oss

Kontakta oss

Servistik Logistikcenter

/