Serviplan
-utvecklat för att effektivisera verksamheten

Serviplan är Servistiks unika system för hantering av materialplanering, transport och internlogistik, utvecklat för att effektivisera verksamheten. Systemet stödjer övergripande flöden och materialhantering inom såväl tillverkningsindustrin som byggbranschen. Plattformen ger dig full översikt och styrning över alla aktuella projekt och är kopplat till tillhörande aktiviteter och dokument. Det ger ordning och reda vilket resulterar i en ökad effektivitet med tydlig struktur, och eliminerar risken för missförstånd. Vi arbetar konstant med att utveckla systemet, gärna tillsammans med kund för att fylla framtidens behov.

Serviplan är en gemensam plattform som integrerar både Servistiks servicecenter, kund och aktuella leverantörer. Det underlättar arbetet för alla inblandade parter och stärker samverkan, vilket ger en ökad kontroll och tydlighet. Genom systemet och vårt servicecenter kan vi garantera dig hög och snabb service. Serviplan ger dig mer flexibilitet i projektet samtidigt som resurserna minimeras.

Släpp ansvaret och få kontroll över logistiken!

  • Planering och styrning
    Genom systemet Serviplan planeras och styrs materialflöden genom hela processen/projektet. Via ett användarvänligt gränssnitt kan Servistiks personal enkelt planera verksamheten. Som kund kan du på ett enkelt sätt boka flera olika tilläggstjänster t.ex direktleveranser, crossdocking/konsolidering passager, lots, lossning och inbärning mm. Och med avisering via SMS eller e-post så vet du vart i flödet ditt gods befinner sig. Styrning med ökad kontroll för alla parter!
  • Spårbarhet
    Under 2017 uppdateras och implementeras spårbarhet i systemet, vilket gör att vi kan följa godset genom hela flödet. Även du som kund har möjlighet att spåra ditt gods och se vart det befinner sig. Smart, snabbt och smidigt!
  • Leverans och lager
    Serviplan ger full kontroll över aktuellt lagersaldo och transporter som uppdateras kontinuerligt genom hela processen. Som kund kan du hålla koll på ditt lagersaldo i realtid och kan på ett enkelt sätt beställa ut ditt material och boka leverans. Ger dig en tydlig översikt och ökad flexibilitet!

/