Smartare och effektivare bygglogistik

Vi erbjuder ett stort serviceutbud till våra kunder anpassat efter deras specifika behov. Vi är bäst på helhetslösningar med flera funktioner och tjänster som integrerar i varandra. Paketerat för varje kunds unika situation och byggprojekt. Vi arbetar för en smartare och effektivare bygglogistik. Vi ser till att rätt material, rätt mängd, finns på rätt plats i rätt tid, samtidigt som vi frigör yta som ger en tryggare arbetsplats. Vi samordnar och tar gärna ansvar för hela eller delar av driften för att effektivisera materialhanteringen. Vi är lösningsfokuserade, ser service som en självklarhet och är inte rädda för utmaningar.

Utvecklingspotentialen inom byggbranschen är stor för att effektivisera materialflödet. Bli medveten om möjligheten att öka byggprojektet lönsamhet och säkerställ tidsplaneringen. Genom en logistikanalys kan vi identifiera behov och paketera tjänster och lösningar för att uppnå önskad effekt. Vi ger dig den optimala logistiklösningen! Läs mer om våra olika tjänster och vårt Bygglogistikcenter som är en del av vårt erbjudande.

 • Logistikkonsult
  Ni är experter på byggprojekt och produktionslösningar, vi är specialister på bygglogistik och materialhantering. Vi har lång och bred erfarenhet av att optimera materialflöden genom leveransstyrning. Ta hjälp av en lösningsorienterad logistikkonsult för att utveckla och optimera er byggproduktion.
 • Servicecenter
  Vi ser service som en självklarhet. Vi jobbar för våra kunder genom att effektivisera och underlätta i deras vardag. Servicecenter är en del av vårt erbjudande som underlättar i våra kunders dagliga arbete. På ett enkelt sätt får du snabbt svar på dina frågor. Det kallar vi service och kvalité!
 • Samordning och leveransplanering
  Vi är experter på samordning av gods och material för stora komplexa byggprojekt i förtätade stadsdelar. Vi kan ansvara och utveckla er materialplanering. Släpp kontrollen och låt oss ta hand om er samordning och materialplanering för en tryggare tillverkning och ökad leveransprecision. Genom vårt leveransplaneringssystem Serviplan styr vi materialflödet och ni kan enkel göra era bokningar och ha koll på aktuellt lagerstatus.
 • Godsmottagning och ankomstkontroll
  Vi garanterar en säker och effektiv hantering av ert material. Vi registrerar och kontrollerar mottaget gods genom ett tydligt system i vår godsmottagning. Öka er trygghet genom full kontroll och struktur på godsmottagningen. Ordning och reda för en effektivare bygglogistik!
 • Kvalitetskontroll
  För att säkerställa att allt material är i rätt skick och uppfyller kvalitetskraven utför vi kvalitetskontroller av mottaget gods. Vi vill garantera er högsta möjliga leveranssäkerhet.
 • Lagring
  Vi har tillgång till ett stort strategisk placerat mellanlager i Stockholm. Här har vi utrymme för tillfälliga lagerytor under projekttiden. Vi sköter all lagerhantering samt tillhörande operativt arbete.

 • Kitning av material
  Kitning av material är både funktionellt och produktivt. Vi packar upp inkommande gods och utför kitning av materialet för leverans direkt till aktuell arbetsplats. Det minimerar byggarbetarens arbetstid för materialhantering. Resultatet – en effektivare byggproduktion.
 • Samlastning av gods
  Utifrån vårt Bygglogistikcenter samlastar vi aktuellt byggmaterial för transport in till byggprojektet. På så vis minimerar vi antalet inleveranser och transporter till byggarbetsplatsen.

 • Transport och leverans
  Vi samlastar aktuellt byggmaterial och levererar regelbundet till byggarbetsplatsen med vår slingbil. Självklart hanterar vi era returer tillbaks för lagerhantering.

 • Lossning och inbärning
  Vår personal lossar byggmaterialet och hanterar det direkt till montageplats med effektiva och säkra metoder. Smidigt och effektivt!

 • Avfallshantering
  Trots att vi försöker att minimera våra avfall inom byggproduktionen så finns det begränsningar. Genom att ansvara för sitt avfall ökar vi chanserna för en hållbar utveckling. Låt oss samordna er avfallshantering med tydliga avfallsstationer och transport till återvinningscentral.
 • APD-planer
  Att rita upp tydliga arbetsplatsdispositionsplaner är viktigt för att få en tydlig överblick över byggprojektet som arbetsplats. Det är viktigt för logistiken och säkerheten. Planera för en bättre arbetsplats!
 • Godsavsändning
  Underskatta inte styrkan av ett bra emballage, värdet ligger i paketet. Vi har erfarenhet av professionell paketering, utgående paket och övrig post. Vi sköter bokningar av transporter. Lämna godshanteringen till oss!
/