Citylogistik, en last mile lösning för en hållbar och levande stad

Logistiken spelar en otroligt stor roll i framtidens smarta städer med ett ständigt ökande flöde av människor, varor och fordon. En stadsdel med alldeles för mycket trafik kommer sannolikt inte att attrahera hyresgäster i lika stor utsträckning.

Citylogistiken, ”last mile”, är den mest kostsamma, ineffektiva och utsläppsintensiva delen av distributionskedjan. Här finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster att göra.

Vår lösning och utveckling bygger på samverkan, koordinering och samarbete för en bättre miljö och effektivare logistik. Med effekter som gynnar oss alla!


Läs mer om vilka effekter ni kan uppnå

Hitta oss

Kontakta oss

Servistik Logistikcenter

/