CITYLOGISTIK FÖR LEVANDE OCH HÅLLBARA STÄDER

Vi tror på en stad som lever över dygnets alla timmar men ändå är hållbar och ständigt utvecklas och underhålls. Vi är övertygade om att vi kan frigöra ytor i storstaden – trots att den växer – genom ett effektivare sätt att nyttja våra fasta och rörliga tillgångar bättre.

Vår citylogistiklösning erbjuder effektiva, smarta och kundanpassade servicetjänster som bidrar till ökad hållbarhet, trygghet och servicenivå. Det kan t ex handla om att minimera utsläppen genom effektiva varutransportlösningar och erbjuda attraktiva servicetjänster till de som bor, vistas och verkar i området.

Läs mer nedan hur våra tjänster kan påverka er citylogistik!

 • Ökat fastighetsvärde
  En väl fungerande citylogistik ger möjlighet att skapa attraktiva utemiljöer och öka exploateringsgraden.
 • Hållbar utveckling
  Vår logistiklösning optimerar antalet transporter vilket minimerar utsläppet av koldioxid.
 • Trygghet
  Vi möjliggör attraktiva utemiljöer för alla som bor, vistas och verkar i området.
 • Säkerhet
  Genom att minimera transporter i området/stadsdelen skapar vi en trevligare och säkrare närmiljö.

Hitta oss

Kontakta oss

Servistik Logistikcenter

/