Serviplan - utvecklat för att effektivisera verksamheten

Serviplan är Servistiks unika system för hantering av materialplanering, transport och internlogistik, utvecklat för att effektivisera verksamheten. Systemet stödjer övergripande flöden och materialhantering inom såväl tillverkningsindustrin som byggbranschen. Plattformen ger dig full översikt och styrning över alla aktuella projekt och är kopplat till tillhörande aktiviteter och dokument. Det ger ordning och reda vilket resulterar i en ökad effektivitet med tydlig struktur, och eliminerar risken för missförstånd. Vi arbetar konstant med att utveckla systemet, gärna tillsammans med kund för att fylla framtidens behov.

Serviplan är en gemensam plattform som integrerar både Servistiks servicecenter, kund och aktuella leverantörer. Det underlättar arbetet för alla inblandade parter och stärker samverkan, vilket ger en ökad kontroll och tydlighet. Genom systemet och vårt servicecenter kan vi garantera dig hög och snabb service. Serviplan ger dig mer flexibilitet i projektet samtidigt som resurserna minimeras.

Släpp ansvaret och få kontroll över logistiken!

Serviplan är Servistiks unika system för hantering av materialplanering, transport och internlogistik, utvecklat för att effektivisera verksamheten.

/