Från en idé
till en stark koncern

En idé är lätt att få, men för att förverkliga den, krävs det mer. Ett stort driv och en stark entreprenörsanda, vilket Servistiks ägare Jan och Karin Elgstrand har haft under hela sitt karriärsliv. De har sett möjligheter och utvecklats på vägen.

Servistiks resa börjar i Frankrike på ett företagsbesök inom verkstadsindustrin. De hade utvecklat internlogistiken genom att ta in en extern partner som ansvarade för logistiken. Konceptet var så enkelt att montören skall kunna komma med händerna i fickorna till arbetsplatsen. Jan såg möjligheten i att applicera konceptet och fylla en lucka på den svenska marknaden inom verkstadsindustrin. Servistik grundades 2004. Namnet är en sammansättning av service och logistik, vilket affärsidén grundar sig på än idag.

Verksamheten startar med första avtalet med inriktning Industriförsörjning. Företaget har haft en stark tillväxt och utveckling genom nya möjligheter och inriktningar. Servistik har vuxit från idé till en koncern, innehållande fyra bolag. Läs mer om koncernen SERVISTIK INVEST AB

/