Samarbete inleds om utveckling av citylogistiken i Arenastaden

Fyra parter har genom ett nybildat bolag inlett samarbete med syfte att bli Sveriges bästa fullserviceleverantör för hantering av varor och tjänster för de som verkar, bor och vistas i den moderna staden. Företaget kommer erbjuda logistik- och servicetjänster åt främst fastighetsägare, hyresgäster, boende samt bygg- och anläggningsentreprenörer i urbana miljöer.

Servistik har tillsammans med Catena, Fabege och Ragn-Sells startat, det till lika delar ägda, bolaget Urban Services i Solna AB (Urban Services). Urban Services kommer utveckla citylogistiken inom Arenastaden i Solna med satsning på ett hållbart logistiknät där leveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde. Detta skapar möjligheter att konvertera staden från dagens trafikintensiva stad till en stad som innehåller mer fria ytor med torg och samlingsplatser för innevånarna.


DE FYRA PARTERNAS UNIKA KOMPETENSER TAS TILL VARA I SAMARBETET
  • Catena, som det ledande bolaget inom logistikfastigheter äger, utvecklar och förvaltar välbelägna logistikanläggningar som försörjer storstadsregionerna i Skandinavien.

  • Fabege är den största fastighetsägaren i Arenastaden i Solna och utvecklar bland annat fastigheter och stadsdelar främst inom Stockholms län.

  • Servistik erbjuder innovativa och flexibla logistiklösningar med fokus på effektivitet och långsiktighet till bygg- och industribranschen.

  • Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med starkt fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi i material- och avfallsfrågor.

Tillsammans kommer vi att skapa bekvämlighet och service för kunden i vardagen. Framtidens smarta lösningar för den moderna staden!
Ladda hem och läs pressmedelandet här!

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Utterström.

Michael Utterström
Marknadschef Servistik Group AB
TELE: 073-437 05 83
E-POST: michael.utterstrom@servistik.se

Arenastaden i Solna
SERVISTIK GROUP AB - EN EFFEKTIV KONCERN MED FOKUS PÅ UTVECKLING
Servistik Group AB består av 5 olika bolag med inriktningar som produktionsförsörjning, bygglogistik, förråd, ytbehandling och uthyrning. De är varierande verksamheter som till viss del integrerar med varandra. Vi har sett möjligheterna på vägen och utvecklats genom vår nyfikenhet. Trots skilda inriktningar finns ändå flera gemensamma nämnare. Som att vi till exempel fokuserar på kunden för att leverera effektiva och funktionella tjänster, samtidigt som vi ständigt jobbar för att utveckla och skapa nya lösningar som ska underlätta och gynna kunden i slutändan. En enklare och tryggare vardag!
Dela:
Kommentera:

Hitta oss

Kontakta oss

Servistik Huvudkontor

  • Adress: Sofielund 3 Frössle, 585 99 Linköping
  • Växel: 010–214 75 00
  • E-post: info@servistik.se
/