AVSLUTAT SAMARBETE I PROJEKTET NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Servistik Byggsupport AB och Stockholm Stad har kommit överens om att samarbetet gällande bygglogistik i projektet Norra Djurgårdsstaden kommer att upphöra from den 31 mars 2018.

Parterna är överens om att samarbetet därmed avslutas i förtid då det ursprungliga avtalet sträcker sig till 31 juni 2020. Anledningen är att förutsättningarna har ändrats utifrån den tidpunkten då avtalet ingicks. Parterna har under en längre tid haft olika syn kring vad som är framtidens bygglogistiklösning och utvecklingen kring innovationsprojektet Bygglogistikcenter.

Stockholm Stad avser att fortsätta utveckla Bygglogistikcenter och väljer att genomföra en ny upphandling av logistiktjänster med beräknad uppstart under kvartal 2 2018.

Servistik arbetar vidare med att utveckla och driva framtidens bygglogistiklösningar i andra kundsamarbeten. Med fokus på ansvar, engagemang och utveckling fortsätter Servistik Byggsupport att leverera effektiva och smarta kundanpassade service- och logistiktjänster inom byggbranschen.SERVISTIK GROUP AB - EN EFFEKTIV KONCERN MED FOKUS PÅ UTVECKLING
Servistik Group AB består av 5 olika bolag med inriktningar som produktionsförsörjning, bygglogistik, förråd, ytbehandling och uthyrning. De är varierande verksamheter som till viss del integrerar med varandra. Vi har sett möjligheterna på vägen och utvecklats genom vår nyfikenhet. Trots skilda inriktningar finns ändå flera gemensamma nämnare. Som att vi till exempel fokuserar på kunden för att leverera effektiva och funktionella tjänster, samtidigt som vi ständigt jobbar för att utveckla och skapa nya lösningar som ska underlätta och gynna kunden i slutändan. En enklare och tryggare vardag!

Dela:
Kommentera:

Hitta oss

Kontakta oss

Servistik Huvudkontor

  • Adress: Sofielund 3 Frössle, 585 99 Linköping
  • Växel: 010–214 75 00
  • E-post: info@servistik.se
/