Logistikavtal om fortsatt samarbete med Saab AB!

Servistik och Saab har träffat en överenskommelse om fortsatt samarbete. Avtalet gäller tillsvidare med en löpande uppsägningstid för båda parter.
Samarbetet omfattar för närvarande logistiktjänster för Saabs verksamheter i Linköping. Sedan tidigare samarbetar Servistik även med Saab i Karlskrona.
Dela:
Kommentera:

/