Servistik vinnare av PostNord Logistics Award 2018!

"Med ett industriellt logistiktänkande säkerställer Servistik att materialförsörjningen till byggarbetsplatser sker samordnat, väl planerat och just-in-time. Genom smart planering och samordning skapas även förutsättningar för en bättre miljömässig hållbarhet och positiva effekter på arbetsmiljön."

Så låter juryns motivering till utnämningen av Servistik som vinnare av PostNord Logistics Award 2018. Nedan hittar du nomineringsfilmen och PostNords artikel där Jan Elgstrand, VD för Servistik Group, förklarar fördelarna med att använda sig av bygglogistikcenter.
 

En nytta för hela staden
Med Servistiks logistiklösning kan de tunga transporterna för byggbranschen minska med 80 procent i innerstan, samtidigt som man kortar ned byggtiderna.
– Vi vill vara kittet som möjliggör för samtliga intressenter i byggbranschen att samutnyttja bygglogistiken, säger Jan Elgstrand, vd för Servistik.

På Servistiks samlastningscentral i Sätra, med E4:an som närmsta granne, rullar ett 24-metersekipage in för av- och omlastning. Hade inte Servistik funnits hade lastbilen med låg fyllnadsgrad rullat vidare in till centrala Stockholm för att lasta av vid bygget intill Kungsträdgården. Under de senaste fyra åren har Servistiks logistiklösning, med omlastning, samlastning och leverans med en fullpackad slingbil, minskat trafiken till byggprojektet med 40 000 tunga transporter, vilket motsvarar 1 000 ton Co2.

– Det finns ingen vits med att alla transporter ska ansluta till projektet. Genom samlastning kan vi få bort fyra av fem tunga transporter, få en effektivare hantering och en möjlighet att styra återstående transporter till tider som är mindre trafikintensiva, säger Jan Elgstrand.
Under omlastningen kan Servistik även märka och lägga in allt byggmaterial i deras eget leveransplaneringssystem, vilket gör att de kan leverera rätt byggmaterial till rätt plats, i rätt tid. Jan Elgstrand berättar att undersökningar visar att en hantverkare i dag endast lägger tolv till fjorton timmar i veckan på sin ursprungliga uppgift. Resten av tiden går åt till att leta, hämta, bära, beställa och flytta på material på byggarbetsplatsen.

– Om vi får leverera en fullskalig lösning kan kunden antingen gå ner i antalet hantverkare eller minska byggtiden, säger Jan Elgstrand.

Han påpekar också att deras lösning även underlättar för tredje man. Genom att minska antalet tunga fordon och leverera rätt varor i rätt tid kan man minimera de gatuytor som annars tas i anspråk för förvaring och lastning.
– En näringsidkare kanske inte överlever om kunderna inte kan komma fram under en byggtid på fyra år. Det är inte bara besparingar för fastighetsägare och byggentreprenörer. Det är en nytta för alla som bor, verkar eller vistas i staden.

(Källa: https://www.postnord.se/vara-losningar/supply-chain-och-logistik/postnord-logistics-award/servistik)

Dela:
Kommentera:

Hitta oss

Kontakta oss

Servistik Huvudkontor

  • Adress: Sofielund 3 Frössle, 585 99 Linköping
  • Växel: 010–214 75 00
  • E-post: info@servistik.se
/