Vi vill öka våra kunders konkurrenskraft

Servistik är ett service- och logistikföretag med kund och medarbetare i fokus. Vi fokuserar och utvecklar våra kunders internlogistik för att effektivisera deras verksamhet. Vi ger företag möjligheten att växa och nå större framgångar genom att effektivisera interna materialflöden utifrån daglig drift och utveckling. Vi tar hand om logistiken och tillhörande stödprocesser så att våra kunder kan utveckla och fokusera på sin kärnverksamhet. Vår målsättning är att skapa förutsättningar för våra kunder så att dom kan öka lönsamheten och stärka konkurrenskraften på den svenska marknaden.

Servistik bedriver idag verksamheter i Östergötland, Blekinge och Stockholm. Företaget har en stabil tillväxt sedan starten och vår framgång bygger på förmågan att titta framåt. Vi identifierar möjligheter till en effektivare materialförsörjning av våra kunders produktion, med rätt material i rätt tid, till rätt plats och alltid med rätt mängd resurser. Affärsmodellen grundar sig på en unik resultatgaranti som garanterar utlovade besparingar men också kvalitet och prestanda i utförandet under hela avtalstiden.


Servistik grundades 2004 och huvudkontoret är placerat i Linköping.

Hitta oss

Kontakta oss

Servistik Huvudkontor

  • Adress: Sofielund 3 Frössle, 585 99 Linköping
  • Växel: 010–214 75 00
  • E-post: info@servistik.se
/