Hur mycket kan ni spara på att effektivisera internlogistiken?

Det vet vi!

Ni är experter på er produktion, vi är specialister på att optimera ert materialflöde för en effektivare internlogistik. Vi utvecklar produktionsförsörjningen vilket genererar flera positiva effekter, som kostnadsbesparingar och kortare ledtider.

Servistik är en trygg logistikpartner som skapar rätt förutsättningar för att ni ska få en mer kostnadseffektiv produktion. Vi tar hand om er interna materialhantering så kan ni fokusera och utveckla er kärnverksamhet.

Släpp ansvaret och stärk tryggheten med oss!


Läs mer
Den största fördelen i samarbetet med Servistik är att vi betalar för utförd aktivitet. Dessutom behöver vi inte ägna oss åt någon resursplanering längre när det gäller internlogistiken.

Peter Sundberg
Sulzer Pumps Sweden AB
Visste du att
Genomförda logistikanalyser pekar på att ett tillverkande företags kostnad för internlogistiken
motsvarar mer än 1% av omsättningen.

Servistiks resultatgaranti

För dig och ditt företag innebär Servistiks resultatgaranti att vi garanterar dig sänkta kostnader tillsammans med ökad kvalitè och kortare ledtider. Kan det bli bättre?

Läs mer om våra tjänster och vad vi kan göra för dig!


Läs mer
/