Internlogistik som stärker ditt företag

Vi har bestämt oss för att stärka våra kunder konkurrenskraft på marknaden. Det gör vi genom att identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheterna i internlogistiken. Möjligheter som vi verkställer och implementerar i våra kunders verksamhet. Effektiva och smarta kundanpassade service- och logistiktjänster som paketeras efter varje kunds unika behov. Utformade för att uppnå positiva effekter som stärker företaget, exempelvis effektivare produktion, kortare ledtider och högre leveransprecision. Positiva effekter som ger kostnadsbesparingar och frigör resurser hos er!

Läs mer om hur våra tjänster kan påverka ert företag.

 • Reducerade logistikkostnader
  Syftet med våra tjänster är att utveckla och effektivisera er internlogistik samt att reducera era logistikkostnader. Ni kan fullt ut fokusera på och utveckla er kärnverksamhet. Genom en aktivitetsbaserad prismodell skapar vi rörliga kostnader efter ert behov. Det leder i sin tur till ökad lönsamhet och att ni stärker er konkurrenskraft på marknaden, utan att behöva ta till drastiska åtgärder.
 • Effektivare materialflöde
  Vi arbetar konstant efter att göra våra kunders verksamhet mer tidseffektiv med kortare ledtider. Ett ständigt arbete som resulterar i ett effektivare materialflöde som ökar er produktionspuls.
 • Trygghet och kontroll
  Vi kan ta ett helhetsansvar över er materialhanteringen och internlogistik, vilket frigör resurser och skapar bekymmersfrihet för er. Att släppa kontrollen över er internlogistik till oss ger större trygghet för ert företag. Vi säkerställer resurser vid produktionsuppgång och vid eventuell produktionsminskning hanterar vi risken. En trygg partner helt enkelt.
 • Besparing av tid och resurser
  Ofta möter vi företag som är medvetna om att den interna logistiken är eftersatt och inte så effektiv som den borde vara. Det finns kanske vare sig tid eller resurser som krävs för att genomföra nödvändiga förändringar. Vi erbjuder oss att ta ett helhetsansvar för er materialhantering och försörjning. Som kund ger det både besparing av tid och resurser.
 • Standardiserade arbetsmetoder
  Genom standardiserade arbetsmetoder, anpassade utifrån er verksamhet, arbetar vi för att effektivisera och utveckla era materialflöden optimalt. Det ger strukturerade och effektiva materialflöden som bidrar till att korta ledtider och ökar er leveranssäkerhet.
 • Optimerade lagerytor
  Vårt arbete resulterar ofta i optimerade lagerytor. Det frigör golvytor, vilket generar i större säkerhet för medarbetare. Och ni får större spelplan helt enkelt! Eventuellt kanske det kan leda till ytterligare utveckling i er verksamheten?
 • Ökad kompetens
  Ni är experter på era affärer och produkter, vi är specialister på internlogistik, att driva och utveckla materialflöden. Vi ger er en ökad kompetens inom logistik och materialhantering, som bidrar till vidareutveckling av er verksamhet. Utvecklingsarbete som frigör tid och resurser i er verksamhet så att ert företag kan fokusera på och utveckla er kärnverksamhet.
 • Full fokus på kärnverksamhet för kund
  Genom ökad kompetens och standardiserade arbetsmetoder skapar vi förutsättningar för ett effektivare materialflöde och reducerade logistikkostnader. Det gör att ni som kund kan fokusera på er kärnverksamhet och öka er konkurrenskraft. Har ni råd att inte utveckla internlogistiken?

Hitta oss

Kontakta oss

Servistik Huvudkontor

 • Adress: Sofielund 3 Frössle, 585 99 Linköping
 • Växel: 010–214 75 00
 • E-post: info@servistik.se
/