Smartare och effektivare logistiklösningar

Vi erbjuder ett stort serviceutbud till våra kunder anpassat efter deras specifika behov. Vi är bäst på helhetslösningar med flera tjänster som integrerar med varandra. Paketerat för varje kunds unika situation och utvecklingsmöjligheter. Vi tar hand om och utvecklar internlogistiken så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Varför inte outsourca logistikverksamheten till oss? Genom en logistikanalys kan vi identifiera behov, paketera tjänster och lösningar för att uppnå önskad effekt. Vi samordnar och tar ansvar för hela eller delar av driften för att effektivisera materialhanteringen. Vi är lösningsfokuserade, ser service som en självklarhet och är inte rädda för utmaningar.

Vi ger företag möjligheten att växa och nå större framgångar genom att leverera smarta och effektiva logistiklösningar utifrån daglig drift och utveckling. Vi identifierar, verkställer och utvecklar för att uppnå önskad effekt. Släpp ansvaret för en tryggare logistiklösning!

 • Logistikanalys
  Genom en logistikanalys kan vi tydligt påvisa vilka förbättringsåtgärder som bör vidtas för att effektivisera er internlogistik. Utifrån er data och vår kompetens analyserar och identifierar vi era utvecklingsmöjligheter för att t ex optimera materialflöden med syfte att minimera er totala logistikkostnad. Utifrån denna analys kan vi bidra till att implementera lösningarna eller verkställa identifierade förbättringsåtgärder. Låt oss se hur mycket er verksamhet kan utvecklas!
 • Interna transporter
  I större verksamheter krävs det ofta interna transportflöden. Vi har tillgång till ett stort utbud av olika fordon och är anpassningsbara efter uppdrag och syfte. Vi är miljömedvetna och väljer i första hand miljöanpassade fordon, i den mån det är möjligt.
 • Kompetens och utveckling
  Vid vissa tillfällen behöver man stärka företagets kompetens inom ett område för att stärkas och utvecklas. Ni är experter på era affärer och produkter, vi är specialister på logistik och materialhantering. Ta hjälp av en lösningsorienterad logistikkonsult i det löpande arbetet eller som en stödresurs vid implementering av ett större förändringsarbete. Vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar för att utveckla er effektivisering genom hela produktionsflödet.
 • Posthantering
  Vi tar emot, sorterar och distribuerar ut er post på avsatt tid. Det gäller självklart både in- och utgående post. Har ni behov av intern posthantering? Självklart löser vi det med. Vi tar totalansvaret för er posthantering!
 • Servicecenter
  Vi ser service som en självklarhet. Vi jobbar för våra kunder genom att effektivisera och underlätta i deras vardag. Servicecenter är en del av vårt erbjudande som underlättar i våra kunders dagliga arbete. På ett enkelt sätt får du snabbt svar på dina frågor. Det kallar vi service och kvalité!
 • Flyttjänster
  Vi har tillgång till lastbilar och kan logistik. Det gör att vi kan erbjuda er som befintlig kund olika flyttjänster, och även tillfällig lagring om det skulle behövas. Vad har ni för behov? Hör av er, vi är lösningsfokuserade!
 • Driftansvar
  Vi kan ta ansvar för driften av hela eller delar av er interna logistikverksamhet och produktionsförsörjning. Genom vår erfarenhet tror vi på tydlig struktur med daglig styrning och fokus på ständiga förbättringar. Vi tar det operativa ansvaret!
 • Avfallshantering
  Trots att vi försöker att minimera våra avfall inom tillverkningsindustrin så finns det begränsningar. Men genom att ansvara för sitt avfall så ökar vi chanserna för en hållbar utveckling. Låt oss sköta er avfallshantering med avfallsstationer samt samlastade och planerade transporter till återvinningscentral.
 • Samordning och materialplanering
  Vi är experter på samordning av gods och material. Vi kan ta ansvar för och utveckla er materialstyrning för produktionen. Släpp kontrollen och låt oss ta hand om samordningen och materialplaneringen för en effektivare tillverkning och ökad leveransprecision.
 • Packning och utleverans av gods
  Vi kan ta ansvar för hela driften av er utleverans och godsavsändning. Vi har stor erfarenhet av paketering, emballering, bokning av transporter och hantering av utgående gods. Lämna godshanteringen till oss!
 • Godsmottagning och ankomstkontroll
  Vi garanterar en säker och effektiv godsmottagning. Vi registrerar och kontrollerar mottaget gods utifrån standardiserade rutiner och arbetssätt. Öka er trygghet genom full kontroll och struktur på godsmottagningen. Ordning och reda för en effektivare logistik!
 • Förbrukningsmaterial och förrådshantering
  Förbrukningsmaterial är minst lika viktigt för ett industriföretag som produktionsmaterialet till själva tillverkningen. Vi kan ta ansvar för inköp av ert förbrukningsmaterial, sköta lagerhanteringen och försörjningen till respektive avdelning. Vi kan även sköta hanteringen av t ex era verktygs- och reservdelsförråd. Släpp ansvaret till oss!
 • Kvalitetskontroll
  För att säkerställa att allt material uppfyller angivna specifikationer och kvalitetskrav utför vi noggranna kvalitetskontroller av mottaget gods. Vi vill garantera er högsta möjliga kvalitet.
 • Lager och inventering
  Ordning och reda på lagret är viktigt. Det ger en tydlig överblick och minimerar riskerna för stopp i produktion. Vi kan optimera lagerytor, hantera ert löpande lagerarbete samt ansvara för återkommande inventeringar.
 • Kitning av material
  Vi utför plockning, kitning och leveranser av material till produktionens olika flöden – Just in time. Det resulterar i en effektiv tillverkning, kortare ledtid och förbättrad leveranssäkerhet.
/